onsdag 18. november 2009

Intervju med Kristina på Carsonified

Les hva Kristina svarer på spørsmål som
  • Hva er innholdsstrategi
  • Hva du kan forvente av boka Content Strategy for the Web
  • Hva som er de tre vanligste feilene ift webinnhold

og flere andre. Les intervjuet på carsonified.com

fredag 13. november 2009

Programteksten for workshopen er klar

Web Content Strategy Workshop with Kristina Halvorson

If your website content is out of date, off-brand, and out of control, you're missing a huge opportunity to engage, convert, and retain customers online. Redesigning your home page won't help. Investing in a new content management system won't fix it, either. So, where do you start?

Without meaningful content, your website isn't worth much to your key audiences. But creating (and caring for) "meaningful" content is far more complicated than we're often willing to acknowledge.

In this workshop, you will learn how to:
  • create, deliver, and govern great online content
  • get stakeholders to understand and align on the business value of content
  • integrate content strategy into your current web strategy processes using a repeatable methodology
  • conduct a quantitative and qualitative content audit
  • structure content strategy documentation
Join Kristina Halvorson in a full day workshop. Learn how to use her efficient and straight-forward technique and how this method has been used on two Norwegian websites. The workshop will be a mix of lectures, training and case presentations.

Kristina Halvorson is the founder and president of Brain Traffic, an internationally-renowned agency specializing in content strategy and writing for websites. She regularly speaks to audiences around the world about how to deliver useful and usable content online. She is the author of the new book “Content Strategy for the Web”.

The workshop will be in English. All participants will receive a free copy of the book “Content Strategy for the Web”

Program committee: Eirik Hafver Rønjum (NetLife Research), Beate Lofseik (Terra-Gruppen), Tormod Guldvog (Visma) and Edgar Valdmanis (Dataforeningen)

mandag 24. august 2009

Ove Dalen mener Halvorson er en viktig stemme

For Ove Dalen, norsk innholdsekspert og forfatter av boka "Effektiv nettskriving" er Kristina Halvorson ikke et nytt navn. I juni skrev han på Nettskriving.no at hun evner å sette innholdsstrategi på agendaen - både fordi hun har mye fornuftig å si om temaet og at hun i stadig større grad blir lyttet til.

Ove spurte: Kanskje noen kan dra henne til Norge – i anledning boken og et hyperaktuelt tema? Vi tok utfordringen. Men hva skal vi be Kristina prate om? Vi er åpne for innspill frem til midten av november når programmet går i trykken.

Ny bok om innholdsstrategi

Kristina Halvorson har skrevet boka Content Strategy for the web. Alle som deltar på seminaret i Oslo 9. februar 2010 får boka gratis.

fredag 21. august 2009

Kristina Halvorson om Content Strategy

Hva er egentlig innholdsstrategi? Og hvorfor er det viktig for oss som jobber med webkommunikasjon?

Les Kristina Halvorsons dybdeartikkel om innholdsstrategi på A List Apart.

onsdag 19. august 2009

Kristina Halvorson kommer til Oslo

9. februar 2010 kan du høre innholdsekspert Kristina Halvorsen på Software 2010 i regi av Dataforeningen.